ceny rynkowe

Encyklopedia PWN

ekon. ustalona przez rząd (lub inne właściwe organy władzy) cena, której nie może przekroczyć cena sprzedaży danego dobra;
ekon. w gospodarce rynkowej jedno z narzędzi regulacji ekonomicznej,
cena bieżąca, aktualna cena rynkowa.
cena ustalana przez odpowiedni organ administracji państwowej;
w gospodarce socjalistycznej rodzaj ceny w obrocie krajowym; namiastka cen rynkowych, która zastępowała ceny urzędowe
ekon. dostosowywanie się cen i płac (płaca jest ceną siły roboczej) do zmian popytu i podaży.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia