centrum aktywnym

Encyklopedia PWN

Galaktyka
[gr. galaktikós ‘mleczny’],
układ obiektów astronomicznych, do którego należy m.in. Słońce i wszystkie widoczne gołym okiem gwiazdy.
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
Galileo
[gälılẹıou],
globalny system nawigacji satelitarnej budowany od 1999 przez UE i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA);
histydyna
[gr.],
endogenny aminokwas zasadowy, ważny składnik białek wykazujących aktywność biologiczną;
katalaza
[gr.],
potoczna nazwa enzymów z klasy oksydoreduktaz, posiadających zdolność przyspieszania rozpadu nadtlenku wodoru według reakcji: 2H2O2 → 2H2O + O2.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia