centrum aktywnym

Encyklopedia PWN

chemia bionieorganiczna, biochemia nieorganiczna,
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (z pogranicza chemii i biologii) badająca pierwiastki chem. (i ich związki, gł. koordynacyjne) występujące w organizmach żywych i istotne dla funkcjonowania tych organizmów, a także syntetyczne modele kompleksów biologicznych.
endogenny aminokwas zawierający grupę tiolową –SH, powszechny składnik białek;
miasto w województwie warmińsko-mazurskim, pow. grodzki, na Pobrzeżu Gdańskim, na pograniczu Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej, nad rz. Elbląg, 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego; siedziba pow. elbląskiego.
Eliade Mircea Wymowa, ur. 9 III 1907, Bukareszt, zm. 22 IV 1986, Chicago,
rumuński filozof, pisarz, jeden z najwybitniejszych religioznawców okresu powojennego.
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia