centrum aktywnym

Encyklopedia PWN

enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
substancja stała katalizująca reakcję między gazowymi reagentami;
San Francisco
[sän frənsı̣skou] Wymowa,
m. w USA, w środkowej części stanu Kalifornia, na półwyspie między O. Spokojnym a zat. San Francisco.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia