centrowanie

Encyklopedia PWN

Wignera–Seitza komórka, symetryczna komórka prymitywna,
krystal. prymitywna (nie centrowana) komórka elementarna utworzona w centrowanej sieci przestrzennej (sieci Bravais’go), mająca elementy symetrii tej sieci.
składnik strukturalny wielu stopów żelaza będący roztworem stałym międzywęzłowym węgla (maks. 2,06%) w żelazie γ;
ferryt
[łac. ferrum ‘żelazo’],
składnik strukturalny wielu stopów żelaza, będący roztworem międzywęzłowym (roztwór stały) węgla w żelazie α (Fe α) i krystalizującym, tak jak Fe α, w sieci regularnej przestrzennie centrowanej (typ A2), wewnątrz której są rozmieszczone atomy węgla.
wykres fazowy, wykres równowagi fazowej,
graficzna reprezentacja krzywych opisujących równowagę termodynamiczną współistniejących ze sobą różnych faz układu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia