centrowanie

Encyklopedia PWN

Bravais’go sieci, sieci brawesowskie,
krystal. czternaście rodzajów sieci przestrzennych różniących się symetrią i rozmieszczeniem węzłów.
metale
[łac. metallum < gr. métallon ‘kopalnia’, ‘kruszec’],
substancje odznaczające się dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym, charakterystycznym połyskiem, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz plastycznością.
osiowanie, centrowanie, środkowanie, współosiowanie,
techn. łączenie elementów maszyn w sposób zapewniający ich współosiowość.
instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków; rodzaj pionu optycznego;
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia