centralnym

Encyklopedia PWN

organizacja spółdzielczości wiejskiej, utworzona 1948 pod nazwą Centrala Roln. Spółdzielni (CRS) „Samopomoc Chłopska”, zrzeszająca wojew. i powiatowe związki gminnych spółdzielni oraz gminne spółdzielnie;
agencja fot.; powstała 1950 w Warszawie w wyniku połączenia oddziałów fot. Agencji Publicyst.-Informacyjnej, Agencji Robotniczej i Filmu Polskiego;
Centralna Agencja Wywiadowcza, ang. Central Intelligence Agency Wymowa(CIA Wymowa),
amerykańska agencja federalna ds. wywiadu;
zał. 1955; biblioteka nauk. gromadząca zbiory z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoż. i nauk pokrewnych;
najstarsza, najzasobniejsza książnica Sił Zbrojnych RP; zał. 1919,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia