centralnym

Encyklopedia PWN

geogr. termin stosowany w geografii ekon., oznaczający miejscowości, w których mieszkańcy obszarów okolicznych zaspokajają swoje zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty i usługi;
nazwa przyjęta podczas I wojny świat. na określenie bloku państw (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria), nawiązująca do ich centralnego położenia geogr. w Europie;
lotn. biuro konstrukcyjne, zorganizowane 1946 w Warszawie na Okęciu przez F. Misztala w ramach Zjednoczenia Przemysłu Lotn.;
organizacja rolnicza, założona 1861 w Wielkim Księstwie Poznańskim, zrzeszająca ziemiańskie i chłopskie towarzystwa rolnicze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia