centralne planowanie

Encyklopedia PWN

organ planowania gospodarczego w Polsce 1945–49 i 1989–96;
Centralna Agencja Wywiadowcza, ang. Central Intelligence Agency Wymowa(CIA Wymowa),
amerykańska agencja federalna ds. wywiadu;
zelektryfikowana linia kol. (magistrala), łącząca Śląsk (początek linii w Zawierciu) z Warszawą, należąca do eur. sieci kolejowej;
w Polsce instytucja utworzona IV 1949, przejęła kompetencje zlikwidowanego Centralnego Urzędu Planowania, Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz częściowo Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
ekon. system gospodarczy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia