centralne ogrzewanie

Encyklopedia PWN

bud. doprowadzanie ciepła do pomieszczeń w celu podwyższenia w nich temperatury powietrza stosownie do potrzeb ich użytkowników.
koks
[ang.],
substancja stała, porowata, składająca się gł. z pierwiastka węgla, zawierająca ponadto składniki mineralne (do 12% popiołu), wodę (5–10%), siarkę (do 1%), ślady fosforu oraz niewielkie ilości składników gazowych.
Orata Gajus (Caius) Sergius, żył w I w. p.n.e.,
kupiec z Neapolu;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
Cooke
[kuk]
William, żył w XVIII w.,
konstruktor ang.;
cukrownictwo, przemysł cukrowniczy,
produkcja cukru z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, wchodząca w zakres przemysłu spożywczego.
hydroelewator
[gr.-łac.],
rodzaj strumienicy stosowanej niekiedy w węzłach sieci ciepłowniczej;
hypokaustum
[łac. < gr.],
system centralnego ogrzewania stosowany już od IV w. p.n.e. w staroż. Grecji, w I w. p.n.e. — w Rzymie (początkowo w termach);
kaloryfer
[niem. < łac.],
grzejnik centralnego ogrzewania;
w. gminna w woj. łódzkim (pow. pabianicki), w aglomeracji łódzkiej;
usuwanie całego powietrza lub jego nadmiaru z czynnika roboczego, z rurociągu, zbiornika cieczy, pompy lub np. z instalacji centralnego ogrzewania; także wykonywanie w formie odlewniczej kanałów ułatwiających podczas jej zalewania uchodzenie powietrza, pary wodnej i gazów.
miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, na pograniczu Płaskowyżu Suchedniowskiego, Garbu Gielniowskiego i Wzgórz Opoczyńskich, nad Czarną (prawy dopływ Pilicy), w sąsiedztwie lasów Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

Słownik języka polskiego PWN

centralne ogrzewanie «zespół urządzeń doprowadzających ciepło z jednego źródła do wielu grzejników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia