centralna

Encyklopedia PWN

środkowa część Pobrzeża Gdańskiego, obejmująca deltę Wisły,
Żygulin Anatolij W., ur. 1 I 1930, Woroneż, zm. 6 VIII 2000, Moskwa,
poeta ros.;
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Pisią (prawy dopływ Bzury).
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia