celostatem

Encyklopedia PWN

celostat
[łac. coelum ‘niebo’, gr. statós ‘umocowany’],
układ 2 płaskich zwierciadeł umożliwiający obserwację dowolnego obszaru nieba za pomocą nieruchomej lunety;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
heliofizyka
[gr. hḗlios ‘słońce’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’],
dział astrofizyki obejmujący teorię budowy i ewolucji Słońca, zjawisk w nim występujących oraz oddziaływania z otoczeniem.
Prażmowski Adam, ur. 15 III 1821, Warszawa, zm. 15 II 1885, Ville d’Array k. Paryża,
pierwszy astrofizyk polski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia