cechami podobieństwa trójkątów

Encyklopedia PWN

mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były podobne: 1) gdy boki jednego są proporcjonalne do boków drugiego; 2) gdy 2 boki są proporcjonalne i kąt między nimi jest równy; 3) gdy 2 kąty są równe.
mat. wzajemnie jednoznaczne przekształcenie f przestrzeni metrycznej A na przestrzeń metryczną B, spełniające następujący warunek: jeśli punkty p i q przestrzeni A przekształcają się odpowiednio na punkty f(p) i f(q) przestrzeni B, to zachodzi równość ρ[f(p), f(q)] = k · ρ(p, q) dla każdej pary punktów p i q; dodatnia stała k nazywa się współczynnikiem podobieństwa (gdy k = 1, to podobieństwo jest izometrią; gdy k < 1, podobieństwo ma punkt stały), ρ oznacza zaś odległość odpowiednich punktów (jest metryką).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia