cecha logarytmu

Encyklopedia PWN

mat. liczba całkowita m w przedstawieniu logarytmu dziesiętnego liczby x: logx = m + loga, gdzie loga jest liczbą z przedziału [0, 1), zwaną mantysą logarytmu.
cecha liczby, całkowita część liczby, entier Wymowa,
mat. największa liczba całkowita nie większa od danej liczby rzeczywistej a; cechę liczby oznacza się symbolem [a]; np. [12,75] = 12, [−7,21] = −8.
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia