cech��

Encyklopedia PWN

mat. liczba całkowita m w przedstawieniu logarytmu dziesiętnego liczby x: logx = m + loga, gdzie loga jest liczbą z przedziału [0, 1), zwaną mantysą logarytmu.
znak na wyrobie z metalu szlachetnego, odpowiadający określonej próbie jubilerskiej;
względnie stała właściwość człowieka, charakteryzująca pod jakimś względem jego zachowanie się;
genet. ujawnianie się cechy, odsetek chorych spośród wszystkich osób dziedziczących nieprawidłowy allel;
językozn. podstawowe pojęcie w fonologii;
genet. podstawowe reguły dotyczące przekazywania cech warunkowanych genetycznie podczas rozmnażania płciowego, sformułowane 1866 przez G.J. Mendla w wyniku wieloletnich badań nad dziedziczeniem u samopylnej rośliny — grochu siewnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia