cech��

Encyklopedia PWN

mat. kryteria pozwalające stwierdzać, czy dana liczba naturalna dzieli się przez inną liczbę naturalną;
mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były przystające: 1) odpowiednie boki są równe (bbb), 2) 2 boki są równe i kąt między nimi jest przystający (bkb); 3) 1 bok jest równy i kąty do niego przyległe są przystające (kbk).
zootechn. zespół cech zwierząt wyznaczony sposobem ich użytkowania.
cecha liczby, całkowita część liczby, entier Wymowa,
mat. największa liczba całkowita nie większa od danej liczby rzeczywistej a; cechę liczby oznacza się symbolem [a]; np. [12,75] = 12, [−7,21] = −8.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia