cech��

Encyklopedia PWN

filoz. wszystko, co określa istnienie samodzielnego przedmiotu, a w porządku poznawczym umożliwia odróżnianie jednego przedmiotu od innych;
pot. sygnatura lub znak złotniczy wybijany na wyrobach srebrnych;
wici, znak cechowy w postaci umownego przedmiotu, który służył do zwoływania członków cechu na naradę lub nabożeństwa;
właściwości jednostek wchodzących w skład zbiorowości statystycznej (populacja), ustalane w celu przeprowadzenia badania statystycznego tej zbiorowości;
mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były podobne: 1) gdy boki jednego są proporcjonalne do boków drugiego; 2) gdy 2 boki są proporcjonalne i kąt między nimi jest równy; 3) gdy 2 kąty są równe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia