casus irreducibilis

Encyklopedia PWN

casus irreducibilis
[łac., ‘przypadek nieprzywiedlny’],
mat. przypadek przy rozwiązywaniu równania sześciennego wzorami Cardana, gdy 3 pierwiastki rzeczywiste tego równania są wyrażone za pomocą sum pierwiastków z liczb zespolonych.
Cardana wzory
[w. kardana],
mat. wzory wyrażające pierwiastki x1x2, x3 równania algebraicznego x3 + px + q = 0, gdzie p i q — liczby zespolone (do takiej postaci można sprowadzić każde równanie sześcienne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia