cali

Encyklopedia

przesłona (lub jej obraz), której wielkość decyduje o ilości światła przechodzącego przez układ opt., a więc i o jasności obrazu dawanego przez ten układ;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
żagnica wielka, Aeschna grandis,
gatunek ważki
Że ludy, ludy Gê,
grupa ludów indiańskich Ameryki Południowej mieszkających w środkowej Brazylii, m.in.: Aymoré, Bororowie, Kaingáng, Kayapó, Krahô, Shakriba, Shavante, Sherente;
ludzie żyjący z jałmużny;
żel
[fr. gelée ‘galareta’],
chem. układ przynajmniej dwuskładnikowy, w którym każdy ze składników tworzy oddzielną, ciągłą fazę rozciągającą się w całej objętości ż.;
w. w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim (gmina Sochaczew), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Utratą.
proces, w trakcie którego zol lub roztwór przekształca się w żel;
sortyment okrągłego drewna użytkowego uzyskiwany z całych okrzesanych drzewek;
żmijowate, Viperidae,
rodzina jadowitych węży;
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
żukowate, poświętnikowate, Scarabeidae,
bogata w gat. (ponad 30 000 na świecie, w Polsce ok. 150) rodzina chrząszczy.
miasto w województwie pomor., w powiecie kartuskim, na Pojezierzu Kaszubskim, nad Radunią, przy ujściu Słupiny.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Żyrafa, łac. Camelopardalis,
astr. gwiazdozbiór nieba północnego, położony w pobliżu bieguna niebieskiego;
zool. rodzaj rozrodu u zwierząt, gdy po zapłodnieniu wewn. cały rozwój zarodka przebiega w organizmie matki;

Słownik języka polskiego

cały
1. «obejmujący wszystkie części składowe»
2. «jedyny, wyłączny»
3. «duży»
4. «nieuszkodzony»
5. «o człowieku, zwierzęciu: taki, któremu nic się nie stało, taki, który wyszedł z opresji»
6. pot. «przejawiający charakterystyczne dla siebie lub kogoś cechy»

• cało • calutki, caluśki, caluteńki, calusieńki
cała naprzód, cała wstecz «komenda oznaczająca, że maszyny na statku mają pracować z maksymalną mocą»
cal I
1. «jednostka długości, obecnie używana w krajach anglosaskich»
2. «jednostka miary grubości desek»

• calowy
cal II «symbol jednostki energii cieplnej kaloria»
cały ton «jednostka odległości dwóch dźwięków różnej wysokości, składająca się z dwóch półtonów»
lapsus calami [wym. lapsus kalami] «błąd w piśmie»
na całego pot. «nie zważając na konsekwencje»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia