cali

Encyklopedia

Cali
[kạli] Wymowa,
m. w południowo-zachodniej Kolumbii, na wschodnim stoku Kordyliery Zachodniej (Andy Północne), na wys. 1100 m, w dolinie rz. Cauca;
dawna jednostka długości;
oznaczenie jednostki ilości ciepła, → kaloria.
cal, ang. inch Wymowa, in,
metrol. jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich;
Cale
[kal]
Guillaume, właśc. G. Caillet, zw. Jacques Bonhomme, data ur. nieznana, Mello-en-Beauvaisis, zm. 1358, Clermont-en-Beauvaisis (ob. Clermont-en-l’Oise),
fr. przywódca ludowy;
w notacji muzycznej znak graficzny podstawowej wartości rytmicznej dźwięku równej 2 półnutom, 4 ćwierćnutom, 8 ósemkom, 16 szesnastkom.
muz. 1/6 część oktawy, powstała przez złożenie dwu półtonów temperowanych i wyrażająca się stosunkiem drgań 6/2;
telewizja założona 1995 w Kaliszu;
lapsus calami
[łac.],
błąd w piśmie.
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
dyskietka
[fr. < gr.],
inform. dysk magnetyczny umieszczony w nierozbieralnej prostokątnej osłonie (z tworzywa sztucznego lub papieru);
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Napoleon I, Napoleon Bonaparte (Buonaparte) Wymowa, ur. 15 VIII 1769, Ajaccio (Korsyka), zm. 5 V 1821, Longwood (Wyspa Św. Heleny),
francuski wódz i mąż stanu, cesarz Francuzów oraz król Włoch.
dysk twardy, dysk sztywny, dysk stały,
inform. urządzenie stanowiące zewnętrzną pamięć komputera, w której nośnikiem informacji jest niewymienny dysk magnetyczny.
film
[ang.]:
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
Grieg
[grig]
Edvard Wymowa, ur. 15 VI 1843, Bergen, zm. 4 IX 1907, tamże,
najwybitniejszy kompozytor norweski XIX w., dyrygent i pianista entuzjastycznie przyjmowany w całej Europie.

Słownik języka polskiego

cały
1. «obejmujący wszystkie części składowe»
2. «jedyny, wyłączny»
3. «duży»
4. «nieuszkodzony»
5. «o człowieku, zwierzęciu: taki, któremu nic się nie stało, taki, który wyszedł z opresji»
6. pot. «przejawiający charakterystyczne dla siebie lub kogoś cechy»

• cało • calutki, caluśki, caluteńki, calusieńki
cała naprzód, cała wstecz «komenda oznaczająca, że maszyny na statku mają pracować z maksymalną mocą»
cal I
1. «jednostka długości, obecnie używana w krajach anglosaskich»
2. «jednostka miary grubości desek»

• calowy
cal II «symbol jednostki energii cieplnej kaloria»
cały ton «jednostka odległości dwóch dźwięków różnej wysokości, składająca się z dwóch półtonów»
lapsus calami [wym. lapsus kalami] «błąd w piśmie»
na całego pot. «nie zważając na konsekwencje»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia