cały

Encyklopedia

w. w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim (gmina Sochaczew), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Utratą.
proces, w trakcie którego zol lub roztwór przekształca się w żel;
sortyment okrągłego drewna użytkowego uzyskiwany z całych okrzesanych drzewek;
żmijowate, Viperidae,
rodzina jadowitych węży;
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
żukowate, poświętnikowate, Scarabeidae,
bogata w gat. (ponad 30 000 na świecie, w Polsce ok. 150) rodzina chrząszczy.
miasto w województwie pomor., w powiecie kartuskim, na Pojezierzu Kaszubskim, nad Radunią, przy ujściu Słupiny.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Żyrafa, łac. Camelopardalis,
astr. gwiazdozbiór nieba północnego, położony w pobliżu bieguna niebieskiego;
zool. rodzaj rozrodu u zwierząt, gdy po zapłodnieniu wewn. cały rozwój zarodka przebiega w organizmie matki;

Słownik języka polskiego

cały
1. «obejmujący wszystkie części składowe»
2. «jedyny, wyłączny»
3. «duży»
4. «nieuszkodzony»
5. «o człowieku, zwierzęciu: taki, któremu nic się nie stało, taki, który wyszedł z opresji»
6. pot. «przejawiający charakterystyczne dla siebie lub kogoś cechy»

• cało • calutki, caluśki, caluteńki, calusieńki
cały ton «jednostka odległości dwóch dźwięków różnej wysokości, składająca się z dwóch półtonów»
cała naprzód, cała wstecz «komenda oznaczająca, że maszyny na statku mają pracować z maksymalną mocą»
na całego pot. «nie zważając na konsekwencje»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia