całka krzywoliniowa

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu analizy matematycznej.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
Cauchy’ego wzór całkowy
[w. c. kosziego],
mat. jeden z podstawowych wzorów teorii funkcji analitycznych;
Clairaut
[klerọ]
Alexis Claude, ur. 7 V 1713, Paryż, zm. 17 V 1765, tamże,
fr. matematyk, astronom i geodeta;
mat. twierdzenie pozwalające zamieniać całki krzywoliniowe na całki podwójne i odwrotnie;
krążenie, cyrkulacja,
mat. pojęcie z zakresu rachunku wektorowego; k. nazywa się całkę krzywoliniową z wektora pola  () po zamkniętym konturze L (całka): , gdzie ax(x, y, z), ay(x, y, z), az(x, y, z) — składowe prostokątne wektora  ();
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia