całką ruchu

Encyklopedia PWN

filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego, geometria Bolyai–Łobaczewskiego,
historycznie pierwsza geometria różniąca się od geometrii euklidesowej, wprowadzonej w starożytności; można ją zdefiniować jako geometrię przestrzeni Riemanna o stałej krzywiźnie ujemnej i otwartych geodezyjnych (geodezyjna).
Laplace
[laplạs]
Pierre Simon de Wymowa, ur. 25 III 1749, Beaumont-en-Auge (Normandia), zm. 5 III 1827, Paryż,
francuski matematyk, astronom i fizyk; największy uczony końca XVIII i początku XIX w..
Piasecki Bolesław Bogdan, pseud. Leon Całka, Sablewski, ur. 18 II 1915, Łódź, zm. 1 I 1979, Warszawa,
działacz polityczny, publicysta.
fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
mat. początkowo — układy równań różniczkowych opisujących ruch zgodnie z dynamiką newtonowską.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia