całką ruchu

Encyklopedia PWN

w mechanice statyst. właściwość układów dynamicznych polegająca na równości średnich czasowych funkcji (zależnych od różnych wielkości fiz.), czyli obliczanych wzdłuż trajektorii fazowych układu (P oznacza punkt przestrzeni fazowej, f — dowolną gładką funkcję, t — czas, τ — interwał czasowy, po którym uśredniamy), i średnich obliczanych po odpowiednim zespole statyst. (mechanika statystyczna).
zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
równanie różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu opisujące ruch układu mechanicznego;
Clairaut
[klerọ]
Alexis Claude, ur. 7 V 1713, Paryż, zm. 17 V 1765, tamże,
fr. matematyk, astronom i geodeta;
Dirac
[dırạ̈k]
Paul Adrien Maurice Wymowa, ur. 8 VIII 1902, Bristol, zm. 20 XI 1984, Tallahassee,
brytyjski fizyk teoretyk; współtwórca mechaniki kwantowej i elektrodynamiki kwantowej.
Eulera–Lagrange’a równania
[oilera lagrãża r.],
mat. równania różniczkowe wyrażające warunek konieczny na to, by spełniająca je funkcja była punktem kryt. (w szczególności: minimum lub maksimum) funkcjonału określonego za pomocą całki (np. długości krzywej, energii, działania);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia