c geotermiczne

Encyklopedia PWN

przyrost temperatury na jednostkę odległości w głąb Ziemi;
strumień cieplny Ziemi, strumień geotermiczny,
strumień ciepła płynący z wnętrza Ziemi.
zakład przem. wytwarzający energię dostarczaną odbiorcom za pośrednictwem wody lub pary wodnej i wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń lub w procesach technologicznych;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia