bryły sztywnej

Encyklopedia PWN

bryła sztywna, ciało sztywne,
ciało materialne, które w czasie ruchu można uważać za układ punktów materialnych pozostających w stałych odległościach od siebie;
kinematyka
[gr. kínēma ‘ruch’],
dział mechaniki klas. zajmujący się badaniem geom. właściwości ruchu ciał bez uwzględnienia ich cech fiz. i działających na nie sił.
mech. wielkość fizyczna charakteryzująca bezwładność bryły sztywnej przejawiająca się w czasie ruchu obrotowego;
precesja
[łac.],
mech. jeden z ruchów składowych bryły sztywnej poruszającej się wokół nieruchomego punktu;
fiz. twierdzenie z dziedziny mechaniki bryły sztywnej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia