bronić

Encyklopedia PWN

specjalistyczne czasopismo hist.,
uzgodnione przez strony wojujące wstrzymanie działań wojennych na pewien okres lub bezterminowo;
czasopismo konspiracyjne,
podejmowanie przez państwa jedno-, dwu- lub wielostronnych przedsięwzięć ograniczających ilość, jakość i rozmieszczenie sił zbrojnych lub zbrojeń, ich całkowitą likwidację oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości użycia tych sił w stosunkach między państwami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia