bronić

Encyklopedia PWN

Komisja Broni, Komisja Uzbrojenia Narodowego,
instytucja zaopatrzenia w broń;
konwencja o zakazie broni bakteriologicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu,
wielostronna umowa międzynar. wyłożona do podpisu 10 IV 1972, weszła w życie 26 III 1975;
układ podpisany 5 VIII 1963 w Moskwie przez min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR;
1958–62 konferencja USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w sprawie wstrzymania doświadczeń z bronią jądr.;
Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN),
pozarządowa międzynarodowa organizacja założona 2007;
Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, ang. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
organizacja międzynarodowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia