broker

Encyklopedia PWN

agent
[łac.]:
Amsterdamse Effectenbeurs
[a. ˜ktənbörs],
holenderska giełda papierów wartościowych, jedna z najstarszych na świecie, założona 1611, z siedzibą w Amsterdamie;
Lloyd’s of London
[loıdz əw lạndən] Wymowa,
właśc. Corporation of Lloyd’s Wymowa,
międzynarodowe stowarzyszenie, powołane 1727 przez grupę kupców, bankierów i właścicieli statków w celu zawierania transakcji na ubezpieczenia morskie, z siedzibą w Londynie.
London Stock Exchange
[lạndən stok ıksczẹındż]
(LSE),
największa brytyjska i jedna z największych na świecie giełd papierów wartościowych.
ubezpieczenie, asekuracja,
instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia