brat

Encyklopedia

malarz, zakonnik, święty, → Chmielowski Adam.
Brat Roger
[b. rożẹ]
założyciel Wspólnoty Taizé, → Schutz Roger.
jeden z braci Jezusa, Bracia Pańscy.
w Nowym Testamencie grupa krewnych Jezusa (zwanych jego braćmi z powodu braku osobnego słowa w językach hebrajskim i aramejskim na oznaczenie dalszych krewnych) odgrywająca, obok kolegium Dwunastu Apostołów z Piotrem, istotną rolę w Kościele pierwotnym;
Bracia Czystości, Ichwan aṣ-Ṣafa, Ihwān aṣ-Ṣafā’, Bracia z Basry,
arabscy filozofowie i uczeni z przeł. X i XI w. zgromadzeni w tajnym związku, działającym w Al-Basrze i Bagdadzie;
bracia morawscy, herrnhuci,
ewangelicka wspólnota rel. powstała 1722–27 pod wpływem niem. pietyzmu, nawiązująca do doktryny i tradycji braci czeskich.
stowarzyszenie muzułm. z X w., → Bracia Czystości.
chrześcijańska wspólnota religijna, założona 1457 w Kunvaldzie k. Ústi nad Orlicí (wschodnie Czechy) przez Ř. Krajčego, pod ideowym patronatem P. Chelčickiego oraz pod opieką Jerzego z Podiebradów;
bracia polscy, arianie,
wspólnota rel., która 1562–65 wyodrębniła się z Kościoła ewangelicko-reformowanego jako tzw. zbór mniejszy, tworząc najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce.
pseudonim dziennikarza i satyryka, → Eile Marian.
bracia szkolni, lasalianie, Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, łac. Institutum Fratrum Scholarum Christianarum (FSC),
zgromadzenie zakonne, zał. 1682 przez św. Jana Chrzciciela de la Salle w Reims we Francji;
Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, Bracia Muzułmanie, Dżamijjat al-Ichwan al-Muslimin, Ǧam‘iyyat al-Ihwān al-Muslimīn,
muzułmańska organizacja religijno-polityczna, założona 1928 w Ismailii przez Egipcjanina Hasana al- Bannę;
Jabłkowscy Bracia, od 1913 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA,
firma handlowa, założona 1884 przez Anielę Jabłkowską (1867–1932), od 1892 spółka rodzinna;
warszawska firma handlu detalicznego i hurtowego artykułami spożywczymi,
Afrykanerski Związek Braci, afrikaans Afrikaner Broederbond, ang. Afrikaner Brotherhood (AB),
organizacja zał. 1918 przez grupę seniorów społeczności Afrykanerów w Związku Południowej Afryki (od 1961 RPA), w formie tajnego bractwa o mafijnym charakterze;
mali bracia Jezusa, Zgromadzenie Małych Braci Jezusa, Instytut Małych Braci Jezusa, Institutum Parvulorum Fratrum Iesu,
kontemplacyjne zgromadzenie zakonne, zał. 1933 przez R. Voillaume’a w południowej Algierii; 1968 zatwierdzone;

Słownik języka polskiego

brat
1. «każdy z synów mających wspólnych rodziców w stosunku do drugiego syna lub córki»
2. «człowiek, z którym jest się związanym przyjaźnią»
3. «o bliźnim jako o istocie zasługującej na życzliwość»
4. «poufale lub protekcjonalnie o mężczyźnie»
5. «zakonnik, mnich»
6. «członek bractwa lub ugrupowania religijnego»

• braciszek
cioteczny brat «syn ciotki lub wuja»
przyrodni brat, przyrodnia siostra, przyrodnie rodzeństwo «brat, siostra, rodzeństwo mające wspólną z kimś matkę a innego ojca lub wspólnego ojca a inną matkę»
stryjeczny brat «syn stryja»
wujeczny brat «syn wujka»
bracia czescy «ruch społeczno-religijny w Czechach w XV w.»
bracia miłosierdzia «bonifratrzy, albertyni»
bracia mniejsi «franciszkanie»
bracia morawscy «wspólnota religijna nawiązująca do ruchu braci czeskich»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia