bramkami

Encyklopedia PWN

tyrystor
[gr.-ang.],
krzemowy prostownik sterowany, SCR, ang. Silicon Controlled Rectifier,
elektron. półprzewodnikowy przyrząd przełącznikowy, jednokierunkowy, o 3 końcówkach (elektrodach): anoda A, katoda K i bramka G;
konkurencja kajakarstwa (górskiego), polegająca na przepłynięciu w jak najkrótszym czasie trasy wyznaczonej bramkami na rwącej rzece lub sztucznym torze;
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.
sportowa gra zespołowa, przepisami zbliżona do rugby;
piłka nożna, futbol Wymowa,
dyscyplina sportowa, zespołowa gra rozgrywana na boisku przez 2 drużyny po 11 zawodników (w tym bramkarz);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia