brak kapitału ludzkiego

Encyklopedia PWN

ekon. brak ludzi o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, motywacjach, cechujących się przedsiębiorczością (kapitał ludzki), uniemożliwiający pełne i efektywne wykorzystanie innych zasobów, np. naturalnych;
ekon. uwarunkowania ograniczające wzrost gospodarczy.
demogr. wielkość zasobów demograficznych, najkorzystniejsza w relacji do innych zasobów mających społeczny sens; inaczej ludność optymalna.
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
Hayek
[hạjek]
Friedrich August von Wymowa, ur. 8 V 1899, Wiedeń, zm. 24 III 1992, Fryburg Bryzgowijski,
brytyjski ekonomista, filozof społeczny i polityczny, pochodzenia austriackiego.
ekon. jakościowe i strukturalne zmiany w gospodarkach będące następstwem wzrostu gospodarczego.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia