bródnowski

Encyklopedia PWN

cmentarz w Warszawie; zał. 1884 na terenie rozparcelowanego folwarku i w. Bródno, pierwotnie dla pochówku niezamożnej ludności Pragi, a od 1888 również całej Warszawy.
dzielnica Warszawy, północna część gminy Warszawa–Targówek, na pr. brzegu Wisły, nad Kanałem Bródnowskim (we wschodniej części B.);
dzielnica mieszkaniowo-przem. w północnej części prawobrzeżnej Warszawy, nad Kanałem Bródnowskim;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia