borealny

Encyklopedia PWN

oceaniczny obszar zoogeograficzny położony pomiędzy strefami arktyczną i tropikalną; obejmuje pas wód o temperaturach powierzchniowych od ok. 5°C do ok. 20°C.
dział gleboznawstwa i jednocześnie geografii regionalnej, zajmujący się rozmieszczeniem gleb na kuli ziemskiej, a także badaniem prawidłowości i przyczyn (aktualnych i hist.) ich przestrzennego zróżnicowania.
dział gleb powstałych pod wpływem jednego lub kilku czynników (najczęściej klimatu i biosfery), bez wyraźnej przewagi żadnego z nich;
obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha, w tym 1016 ha wód i 15 547 ha lasów (2008), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia