borazol

Encyklopedia PWN

borazyna, borazol, B3N3H6,
związek boru z azotem i wodorem;

Słownik języka polskiego PWN

borazol «palna ciecz o właściwościach podobnych do benzenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia