bohaterskie

Encyklopedia PWN

Tasso Torquato, ur. 11 III 1544, Sorrento, zm. 25 IV 1595, Rzym,
poeta włoski, autor poematu Jerozolima wyzwolona.
tenor
[wł.],
muz.:
Toktoguł Satyłganow, ur. 25 X 1864, Kuszczusu (obwód omski), zm. 17 II 1933,
kirg. poeta, pieśniarz lud. — akyn;
Tolhappijam
[tamil. tolkāppiyam ‘dawna kompozycja’],
najstarszy zabytek piśmiennictwa tamilskiego, traktat gramatyczny i poet., pochodzący z okresu sangam;
m. w Rosji, na Wyż. Środkoworosyjskiej, nad Upą (dopływ Oki), w centrum Podmoskiewskiego Zagłębia Węglowego; stolica obwodu tulskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia