bohaterskie

Encyklopedia PWN

Pawlus Bolesław, ur. 12 XII 1929, Kraków, zm. 6 V 2021, tamże,
śpiewak operowy (tenor bohaterski);
Pieśń o Hildebrandzie, Hildebrandslied,
jeden z najstarszych zabytków poezji niemieckiej;
Pieśń o Nibelungach, Nibelungenlied Wymowa, właśc. Der Nibelunge Not,
niem. średniow. epos bohaterski, powstały ok. 1200; nawiązujący do podań germańskich z okresu wędrówki ludów i podboju Burgundów przez Hunów pod wodzą Attyli,
Porsenna, żył na przeł. VI i V w. p.n.e.,
władca etruski, król Clusium (ob. Chiusi);
powstanie greckie 1821–29,
ostatnie powstanie narodowe Greków przeciw władzy tureckiej;
powstanie narodowe przeciw Rosji, rozpoczęte 29 XI 1830 w Warszawie, zakończone X 1831;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia