bocznych

Encyklopedia PWN

maszyna jeżdząca na ogumionych kołach, przeznaczona do unoszenia, piętrzenia i ustawiania kontenerów na placach składowych (terminalach kontenerowych);
techn. rowek w powierzchni bocznej elementów drewnianych, np. w deszczułkach posadzkowych, przeznaczony do wpuszczania wypustu (tzw. pióra).
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
wzdłużna lub boczna pochylnia, → slip.
mat. bryła stanowiąca część kuli — ograniczoną powierzchnią kuli i powierzchnią boczną stożka o wierzchołku w środku tej kuli;
techn. występ (zw. też piórem) na bocznej powierzchni np. desek lub deszczułek służący do ich łączenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia