boczne

Encyklopedia PWN

bot. miejsce osadzenia liści na łodydze;
wiązany system, układ wiązany,
arch. system kompozycji przestrzennej wnętrz kośc., związany z zastosowaniem sklepień krzyżowych, w którym jednemu kwadratowemu przęsłu nawy gł. odpowiadają po 2 kwadratowe przęsła w nawach bocznych, każde o powierzchni wynoszącej 1/4 powierzchni przęsła w nawie głównej.
typ kwiatostanu o wieloosiowym, sympodialnym (sympodium) rozgałęzieniu pędów;
dynastia niem.;
grzbiet w Tatrach Wysokich, między dolinami Roztoki (na południowym wschodzie) a Waksmundzką (na północnym zachodzie), zakończenie bocznej grani, odgałęziającej się ze Świnicy, na wschód od przełęczy Krzyżne;
maszyna jeżdząca na ogumionych kołach, przeznaczona do unoszenia, piętrzenia i ustawiania kontenerów na placach składowych (terminalach kontenerowych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia