boczne

Encyklopedia PWN

geotropizm
[gr. gḗ ‘ziemia’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
grawitropizm,
bot., zool. reakcja organów lub całych organizmów na siłę ciążenia;
mat. wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na 2 równoległych płaszczyznach (zwanych płaszczyznami podstaw), i którego wszystkie krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach (zwanych krawędziami bocznymi) są wzajemnie równoległe;
bot. typ monopodialnego kwiatostanu z bezszypułkowymi kwiatami osadzonymi na wydłużonej osi, dojrzewającymi w kolejności doszczytowej;
bot. jeden z 3 podstawowych typów organów roślin naczyniowych (obok łodygi i liści), zwykle umocowujący roślinę w podłożu i pobierający zeń wodę i sole mineralne;
piramidowe drogi, drogi korowo-rdzeniowe, szlaki korowo-rdzeniowe,
anat. wiązka włókien nerwowych biegnąca z kory mózgowej do rdzenia kręgowego;
arch.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia