bocian czarny

Encyklopedia PWN

bocian czarny, hajstra, Ciconia nigra,
ptak z rodziny bocianowatych;
bocian biały, Ciconia ciconia,
ptak z rodziny bocianowatych;
kompleks leśny na Pojezierzu Suwalskim i Równinie Augustowskiej, między jez. Wigry na północy a rz. Biebrzą na południu;
bocianowate, Ciconidae,
rodzina ptaków z rzędu brodzących;
Ochrydzkie, Jezioro, alb. Liqen i Ohrit, maced. Ohridsko ezero, łac. Lacus Lychnidus,
jezioro na pograniczu Albanii i Macedonii Północnej, w tektonicznej kotlinie, na wys. 693 m;
park narodowy o pow. 14 999 ha, w tym pod ochroną ścisłą 623 ha (2006), ustanowiony 1990 w północno-wschodniej części Polski, na Pojezierzu Suwalskim i Równinie Augustowskiej;
Biała, Puszcza, Puszcza Biskupia,
kompleks leśny na Niz. Północnomazowieckiej, w widłach Bugu i Narwi, uważany niesłusznie za południową część Puszczy Kurpiowskiej;
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
Borecka, Puszcza, Lasy Boreckie,
kompleks leśny na Pojezierzu Ełckim, między jez. Mamry a Wzgórzami Szeskimi;
równina sandrowa w północnej części Pojezierza Południowopomorskiego, między Pojezierzem Bytowskim na północy a Pojezierzem Krajeńskim na południu, w dorzeczu górnej Gwdy i Brdy; powierzchnia 2,1 tys. km2;
obszar chroniony utworzony 1990, pow. 11 122 ha, w tym pod ścisłą ochroną 569 ha (2008);
park narodowy, zał. 1981 w Beskidach Zachodnich, pow. 7031 ha, w tym pod ochroną ścisłą pow. 3611 ha (2008);
kompleks leśny na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, na północny zachód od Warszawy;
jezioro morenowe na Równinie Białogardzkiej, w woj. zachodniopomor., na południowy wschód od Koszalina, na wys. 29 m;
park nar., zał. 1 I 1995, obejmujący pasmo Magury Wątkowskiej (wysokość do 847 m n.p.m.) oraz pasma wzgórz leżących na południe od niej, w Beskidzie Niskim, pow. 19 439 ha (2008);
region w Polsce i Federacji Ros., obejmujący północno-zachodnią część Pojezierza Litew., także nazwa porastającego go kompleksu leśnego, między pojezierzami: Mazurskim na zachodzie a Wschodniosuwalskim na wschodzie oraz Pojezierzem Zachodniosuwalskim i Wzgórzami Szeskimi na południu;
park narodowy zał. 1974 o pow. 8483 ha, w tym pod ścisłą ochroną 806 ha (2008), położony w zachodniej części Roztocza Środkowego;
miasto w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w Dolinie Górnej Wisły, u podnóża Górki Wilamowickiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia