boże

Encyklopedia PWN

święto katol. obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (Zielone Święta) dla publicznego uczczenia Chrystusa w sakramencie Eucharystii;
pol. pieśń rel.-patriotyczna (wyd. 1818 w 4-głosowym opracowaniu W. Gorączkiewicza);
boże drzewko, właśc. bylica boże drzewko, Artemisia abrotanum,
bot. krzew z rodzaju bylica, gł. półkula północna;
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa;
w teologii chrześc. ogólne określenie przesłania skierowanego przez Boga do ludzi (objawienie), które wymaga od nich odpowiedzi;
Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie,
w nauce Jezusa i teologii chrześcijańskiej obecność Boga w świecie i jego panowanie;
Państwo Boże, łac. Civitas Dei,
wg św. Augustyna społeczność ludzi przeznaczonych do zbawienia w przeciwieństwie do potępionych (Civitas Terrena — państwo ziemskie);
czasopismo rel.,
Bóg, bóg,
ponadziemska istota, będąca racją istnienia i funkcjonowania świata i człowieka.
terytorium zamorskie Australii, wyspa na Oceanie Indyjskim, u wejścia do Cieśn. Sundajskiej;
zool. chrząszcz z rodziny biedronkowatych, → biedronka siedmiokropkowa.
wyspa na Oceanie Spokojnym, → Kiritimati.
Bóg Ojciec, Ojciec,
w chrześcijaństwie imię pierwszej Osoby Trójcy Świętej;
racjonalne argumentacje, których celem jest uzasadnienie tezy o istnieniu Boga niezależnie od nadprzyrodzonego objawienia.
nurt w teologii lingwistycznej, w którym słowo „Bóg” straciło swoje podstawowe znaczenie i w którym szuka się nowych form wyrazu na określenie istoty oraz zadań religii chrześcijańskiej w świecie współczesnym (inne nazwy t.ś.B. to: chrześcijaństwo bez Boga, chrześcijański ateizm, teologia laicyzacji lub sekularyzacji, kryzys języka wiary).
w Nowym Testamencie i teologii chrześc. Jezus Chrystus jako jedyny Syn Boga Ojca, druga Osoba Trójcy;
Matka Boża, Matka Boska, Bogurodzica,
teologiczne i liturgiczne określenie Marii, matki Jezusa, wynikające z wiary we wcielenie i zjednoczenie natur Bożej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie;
obraz otoczony szczególnym kultem w Polsce;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

Boże Ciało rel. «w Kościele katolickim: święto obchodzone dla uczczenia Chrystusa w sakramencie Eucharystii»
boże drzewko «krzew, hodowany także jako roślina ozdobna»
Boże Narodzenie «święto obchodzone przez chrześcijan na pamiątkę narodzenia Chrystusa»
• bożonarodzeniowy
Królestwo Niebieskie, Boże «w chrześcijaństwie: miejsce, gdzie przebywają Bóg, aniołowie, święci oraz dusze zbawionych»
bóg
1. Bóg «w religiach monoteistycznych: istota nadprzyrodzona, stworzyciel i pan wszechświata»
2. «w religiach politeistycznych: istota lub jej wyobrażenie będące przedmiotem kultu»
3. «człowiek lub przedmiot bezkrytycznie uwielbiany»

• boży
boża krówka «biedronka siedmiokropkowa»
po bożemu «uczciwie, sprawiedliwie»
Baranek Boży «w religii chrześcijańskiej: Chrystus»
bogowie olimpijscy mit. gr. «bogowie zasiadający na Olimpie»
Bóg Ojciec «w religii chrześcijańskiej: pierwsza osoba Trójcy Świętej»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
pokój Boży «w średniowieczu: zakaz prowadzenia działań wojennych od środy wieczór do poniedziałku rano oraz podczas adwentu i Wielkiego Postu»
sąd boży «w średniowieczu: poddawanie podejrzanego próbie ognia lub wody w przekonaniu, że Bóg go wybawi, jeżeli jest niewinny»
Sługa Boży «w Kościele katolickim: osoba zmarła, której proces beatyfikacyjny jest rozpoczęty»
Syn Boży «w teologii chrześcijańskiej: Jezus Chrystus jako jedyny Syn Boga Ojca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia