blokady kolejowej

Encyklopedia PWN

semafor
[gr.],
rodzaj sygnalizatora w systemie sygnalizacji kolejowej, służącego do przekazywania obsłudze pociągu (maszyniście) informacji dotyczących prowadzenia ruchu i jego bezpieczeństwa;
strajk
[ang.],
zbiorowe, dobrowolne, okresowe zaprzestanie podstawowych czynności w procesie pracy lub nauki przez grupę albo zbiorowość społeczną w celu wymuszenia realizacji jej żądań przez ośrodek nadrzędny lub grupę kierującą jej działalnością (właściciela przedsiębiorstwa, organy władz państwowych), najczęściej przerwanie pracy przez pracowników najemnych w celu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią; podejmowane głównie przez robotników przemysłowych, zwalczane przez właścicieli przedsiębiorstw (lokaut, zatrudnianie innych pracowników, tzw. łamistrajków, interwencje sił porządkowych, w tym wojska).
żywiołowe strajki, wiece i demonstracje uliczne 25 VI, po ogłoszeniu przez premiera rządu PRL P. Jaroszewicza podwyżki cen żywności (średnio ok. 70%);
strajk generalny i masowa demonstracja uliczna 28 VI 1956 w Poznaniu, która przekształciła się w walki zbrojne;
w kolejnictwie kształtowy lub świetlny element sygnalizacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia