blokady kolejowej

Encyklopedia PWN

zespół środków techn. zapewniających bezpieczny przejazd kol. pociągów po wyznaczonych liniach kol. (b.k. liniowa) lub po wyznaczonych torach stacyjnych (b.k. stacyjna).
blokada
[niem.],
blokowanie,
techn. zapobieganie niepożądanemu przebiegowi procesów w określonym urządzeniu techn. za pomocą urządzeń blokujących, najczęściej mech. lub elektryczna;
system, którego podstawą jest zespół środków techn. i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.
blok
[fr.],
podstawowy element blokady kolejowej.
podstawowy odcinek szlaku kol. (toru) kontrolowany przez urządzenia blokady kolejowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia