bloków energetycznych

Encyklopedia PWN

zespół urządzeń energ. elektrowni służących do przetwarzania energii;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
Baran Marceli, ur. 18 VIII 1921, Pilczyca, zm. 12 IX 1983, Gliwice,
specjalista w dziedzinie systemów i urządzeń energetycznych;
ekon. dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia