bizmut

Encyklopedia PWN

bizmut, Bi, bismutum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 83;
minerał, występujące w przyrodzie skupienia pierwiastka bizmutu;
bizmutynit, bizmutyn,
minerał, siarczek bizmutu Bi2S3;
minerał, siarkotellurek bizmutu Bi2Te2S;
alchemia
[arab. al-kimyā ‘kamień filozoficzny’, ‘alchemia’],
rozwinięta głównie w średniowieczu, oparta na gnozie, filozofia przyrody tłumacząca mistycznymi rozumowaniami obserwowane w przyrodzie przemiany, które wszystkie miały prowadzić do uszlachetnienia materii nieożywionej i ożywionej.
pierwiastki chemiczne stanowiące 15. grupę układu okresowego pierwiastków: azot (N), fosfor (P), arsen (As), antymon (Sb), bizmut (Bi);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia