biologii

Encyklopedia PWN

dziedzina filozofii przyrody zajmująca się naukami biol. (analizą języka biologii, metodologią, teorią poznania biol.);
placówka nauk.-badawcza, zał. 1918 w Warszawie;
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
dyscyplina biologii zajmująca się budową i czynnościami komórek oraz ich składników; wywodzi się z cytologii, nauki powstałej w XIX w.
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk biologicznych poprzez ustalanie budowy i funkcji cząsteczek biorących udział w procesach życiowych: głównie DNA, RNA i białek.
multidyscyplinarna gałąź badań biomedycznych zajmująca się organizmami żywymi jako systemem (układem) będącym siecią powiązanych ze sobą i oddziałujących na siebie elementów.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia