biologiczną

Encyklopedia PWN

zjawisko gromadzenia się substancji i zwiększania ich koncentracji w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego;
relacja między współwystępującymi osobnikami tego samego gatunku lub różnych gatunków;
współzależność występowania różnych cech budowy i funkcji organizmów,
Międzynarodowa Unia Nauk Biologicznych, ang. International Union of Biological Sciences (IUBS),
organizacja nauk., zał. 1919 w Brukseli;
procesy mające na celu przyspieszenie restytucji powysiłkowej, wzmacnianie efektu treningu oraz podwyższenie gotowości do pracy fizycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia