biologiczną

Encyklopedia PWN

ekol. proces polegający na gromadzeniu przez organizmy w swoich ciałach lub metabolitach różnych substancji i pierwiastków chemicznych w stężeniu większym niż w otaczającym je środowisku;
farm. termin używany w celu określenia ułamka dawki leku, która dostaje się do krwi, oraz szybkości, z jaką substancja leczn. pojawia się we krwi.
biologiczne jednostki, jednostki aktywności biologicznej,
umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej (np.: enzymu, hormonu, witaminy, antybiotyku) w układzie biologicznym, na podstawie skutku jej działania in vivo lub in vitro;
grupa metod ochrony roślin polegająca na czynnym wykorzystaniu żywych organizmów do utrzymywania niskiej liczebności populacji organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych;
uniwersalny system stosowany w nazywaniu taksonów (taksonomia) świata żywego;
farm. parametr farmakokinetyczny (mierzony po osiągnięciu równowagi między osoczem i tkankami), określający czas, po którym stężenie leku w osoczu zmaleje do połowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia