biofizykę molekularną

Encyklopedia PWN

biofizyka
[gr. bíos ‘życie’, łac. physica < gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < gr. phýsis ‘natura’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych oraz wpływem zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy;
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk biologicznych poprzez ustalanie budowy i funkcji cząsteczek biorących udział w procesach życiowych: głównie DNA, RNA i białek.
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
czasopismo naukowe (kwartalnik), wydawane od 1953 (pierwszy numer ukazał się 1954) w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Komitet Biochemii i Biofizyki PAN (1953–61 przez Komitet Biochemiczny PAN, 1962–93 przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN);
Gajewski Wacław, ur. 28 II 1911, Kraków, zm. 12 XII 1997, Warszawa,
genetyk i botanik;
Jerzmanowski Andrzej, ur. 13 XI 1946, Warszawa,
biolog molekularny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia